Psychosoft
DomůZákladní programPsychodiagnostikaPsychosoftFAQDownload

C e n y
Reakční čas
Psychomotorické tempo
Učení a paměť
Číselný čtverec
Sémantický výběr
Determinační barevný
Disjunktivní reakční čas
Plně počítačové měření percepční pohotovosti, rychlosti a správnosti reakcí na vizuální podněty. Test obsahuje dvě formy, barevnou a znakovou, každou o 50 podnětech. Podnět je tvořen maticí 4 x 4 barvy nebo znaky. Klient se má co nejrychleji rozhodnout, zda se v dané matici vyskytují 3 stejné barvy nebo znaky. Počítač měří čas a správnost reakce.
 • přístrojový test, administrace přímo počítačem
 • měření percepční pohotovosti, rychlosti a správnosti reakcí na vizuální podněty
 • 8 nebo 12 obrázků tvořících podnět
 • 50 podnětů
 • klient reaguje pomocí klávesnice počítače nebo tlačítkového panelu USB
 • testování řidičů
 • možnost skupinového vyšetření (síťová verze)
 • čas administrace : přibližně 15 minut
Vstupní data
Barevná forma testu sestavuje matice z 8 dostupných barev:
Barevné podněty jsou sestaveny do matice a prezentovány na monitoru počítače:
Úkolem klienta je správně a rychle se rozhodnout, zda daný podnět obsahuje 3 stejné barvy (v tomto případě ANO – fialová) a reagovat odpovídajícím způsobem. Reakce klienta může být kliknutím myší na příslušné tlačítko NE / ANO, nebo použití kláves – šipka vlevo : NE / šipka vpravo : ANO. Vstup dat pomocí klávesových šipek je snadný a pohodlnější. Počítač změří čas od zobrazení podnětu na monitoru do reakce klienta a zjistí zda reagoval správně nebo chybně.
N o v i n k a : Tlačítkový panel pro připojení na USB
Místo klávesnice můžete použít jako vstup tlačítkový panel. Panel se připojí pomocí šňůry (součást dodávky) k USB portu počítače. Ovladač pro tlačítka je součástí instalace. V současnosti dodáváme ovladače pro Windows XP, Vista, Win7 a Win8 a to pro 32bit i 64bit operační system.

Červené tlačítko vlevo je určeno pro odpověď "NE"

Zelené tlačítko vpravo je určeno pro odpověď "ANO"

Znaková forma testu sestavuje matice z 12 možných tvarů: (ukázka 4 tvarů)
Znaky jsou opět sestaveny do matice 4x4 a úkolem klienta je správně a rychle se rozhodnout, zda daný podnět obsahuje 3 stejné znaky a reagovat odpovídajícím způsobem. U obou forem testu se opakuje 50 podnětů, které jsou v každém testu stejné.
Výsledky
Výsledky testu jsou přehledně graficky uspořádány v diagramu. Diagram znázorňuje pomocí sloupců dobu reakcí na jednotlivé podněty. Červenou barvou jsou vyznačeny chybné reakce, modrou barvou správné reakce. Dále je v diagramu fialová čára ukazující klouzavý průměr času reakcí. Měřítko diagramu a interval klouzavého průměru je možno měnit v detailním náhledu na výsledky.
V pravé části grafu je tabulka se statistikou měření a naměřené hodnoty. Tabulka zobrazuje hodnoty:
 • T min – nejkratší reakce
 • T max – nejdelší reakce
 • M1 – průměrný čas reakce v 1.polovině testu
 • M2 – průměrný čas reakce ve 2.polovině testu
 • M1/M2 – poměr výše uvedených veličin
 • MP – průměrný čas reakce celého testu
 • SD – standardní odchylka času reakcí
 • počet správných reakcí
 • počet chybných reakcí
 • Z-skór OK – vážená hodnota správných odpovědí
 • Z-skór čas – vážená hodnota průměrného času reakcí
Poznámka
Vážené hodnoty výsledků jsou získány pomocí jedné ze dvou vypočtených norem.
 • Psycho Soft System
 • PSSW - statistika
První norma byla vypočtena pro netříděnou populaci u první, experimentální verze testu - program pro MS DOS - soubor 250 klientů. Druhá norma označená PSSW - statistika je vypočtena na souboru dat 680 klientů, kteří byli testováni tímto programem.
Před vlastní administrací testu se provádí zácvik. Klient reaguje na podněty jako při ostrém testu, na chybnou reakci je upozorněn. V pravé části vstupní obrazovky je "ovládací panel", ve kterém se zobrazují počty správných (+ a modrá) a chybných (- a červená) reakcí. Zácvik probíhá na podnětech nádohdně se střídajících. Ukončí se stiskem tlačítka Storno na ovládacím panelu.